تیم بزرگسالان شاپرک

تیترگزارش

تیم فوتسال بزرگسالان شاپرک ارومیه

تیم بزرگسالان

حجت ساعی

تیم بزرگسالان

جواد رضایی

تیم بزرگسالان

مهدی کریمی

( دروازبان )

تیم بزرگسالان

طاهر رضازاده

تیم بزرگسالان

 

???

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید