تیم جوانان شاپرک

تیترگزارش

تیم فوتسال جوانان شاپرک ارومیه

Youth shaparak Futsal Team Urmia

تیم جوانان

احمد سعادتی

احمد سعادتی

Ahmad saadati

تیم جوانان

امیر حسین بروکی

امیر حسین بروکی

Amir hosein broki

تیم جوانان

آرمین فرخی

آرمین فرخی

Armin farokhi

تیم جوانان

حسن خلیل زاده

حسن خلیل زاده

Hasan khalilzade

تیم جوانان

سالار آقاپور

سالار آقاپور

Salar Agapour

تیم جوانان

عرفان فرهادپور

عرفان فرهادپور

Erfan farhadpour

تیم جوانان

علی نوری

علی نوری

Ali nori

تیم جوانان

محمد شکری

محمد شکری

Mohammad shokri

تیم جوانان

مهدی سیف الله زاده

مهدی سیف الله زاده

Mahdi seifollahzade

تیم جوانان

مهدی کریم زاده

مهدی کریم زاده

Mehdi karimzade

تیم جوانان

وحید خلیلی

وحید خلیلی

Vahid khalili

تیم جوانان

هادی نجفیان

هادی نجفیان

Hadi najafi

تیم جوانان

علی خدادادی

علی خدادادی

Ali khodadadi

( Goalkeeper )

تیم جوانان

علیرضا پاشاپور

علیرضا پاشاپور

Alireza pashapour

( Goalkeeper )

تیم جوانان

محمد رحیم زاده

محمد رحیم زاده

Mohammad rahimzade

( Goalkeeper )

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید