آخرین تغییرات و اصلاحات در قوانین و دستورالعمل های بازی فوتسال

تیترگزارش

کمیته داوران فدراسیون فوتبال بر اساس آخرین تغییرات و اصلاحات  قوانین و دستورالعملهای کمیته داوران فیفا در رشته فوتسال، آخرین تغییرات و اصلاحات در قوانین و دستورالعملهای فوتسال را اعلام کرد .

به گزارش سایت داوران ایران، این قوانین از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران از نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال قابل اجرا بوده و از سال آینده در تمام رده های فوتسال اعمال خواهد شد.

در سایت فیفا آمده است که سه تغییر مهم در قانون ۷  از قوانین فوتسال که در ارتباط با  طول زمان بازی ،قانون ۱۲ که مربوط به خطاها و تخلفات و قانون ۱۶ که در مورد کنترل توپ توسط دروازه بانان است ایجاد شده است.

یکی از این اصلاحات در قانون شماره ۷  انجام شده که  به  مدت زمان بازی اشاره دارد که بیان می کند بازی فقط هنگامی که ضربه به سمت دروازه در پی  ضربه پنالتی از نقطه اول پنالتی ، نقطه پنالتی دوم  یا ضربه  آزاد مستقیم  به مقصد برسد ، پایان می یابد که  این امر با سوت داور اعلام می شود  و این قانون  در مورد فوتبال ساحلی نیز صدق می کند.

تغییرات  در قوانین ۱۲ و ۱۶  به دروازه بان ها اشاره دارد.  اگر بعد از پرتاپ توپ ، دروازه بان توپ را دوباره در نیمه زمین خود لمس کند وقتی هم تیمی خود به  طور عمد او را صاحب توپ کند به طوریکه توپ به  تیم حریف برخورد نکرده باشد، یک ضربه آزاد غیر مستقیم به تیم حریف داده می شود و ضربه آزاد از جاییکه تخلف صورت گرفته زده می شود.

سابقا، دروازه بان می توانست به طور شناور بازی کند و می توانست اگر توپ  از خط نیمه زمین خودی عبور می کند آن را لمس کند . این امر دیگر امکان پذیر نیست ؛ دروازه بانان تنها می توانند یک بار در نیمه زمین خود  و در کمتر از ۴ ثانیه می توانند توپ را لمس کنند و لمس دوباره آن تنها در صورتی که تیم مقابل توپ را لمس کرده باشد امکان پذیر است.

این کلیدی است برای اجتناب از تاکتیک های دفاعی در حالیکه  که در آن  تاکتیک ، بازیکن پنجم تیم  یعنی دروازه بان تیم در نیمه زمین  پیوسته  توپ را در اختیار می گرفت. حال اگر تیمی بخواهد با دروازه بان شناور به منظور اجتناب از شکست بازی کند ، دروازه بان باید از خط نیمه  زمین عبور کند.

متن کامل آخرین تغییرات واصلاحیات در قوانین و دستورالعمل های بازی فوتسال به شرح زیر است:

قانون اول فوتسال – زمین بازی

محوطه جریمه

از بیرون تیرهای عمودی دروازه دو خط فرضی به طول ۶ متر در جهت خط دروازه رسم می شود. از انتهای این خطوط ربع دایره ای به شعاع ۶ متر در جهت نزدیک ترین خط طولی انها از خارج تیر عمودی کشیده می شود. انتهای بالایی هر یک از این قوسها به وسیله یک خط به طول ۳٫۱۶ سانتی متر و به موازات خط دروازه به یکدیگر متصل می شوند. محوطه محدود شده بین این خطوط و خط دروازه ، محوطه جریمه است.

در هر محوطه جریمه نقطه پنالتی به فاصله ۶ متر از وسط خط دروازه و به فاصله یکسان از تیرهای عمودی قرار دارد.

قانون دوم فوتسال : توپ

تعویض توپ معیوب

اگر در جریان مسابقه ، توپ بترکد و یا معیوب شود بازی متوقف می گردد :

اگر توپ در هنگام ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی یا ضربه پنالتی یا ضربه پنالتی دوم بدون برخورد با تیرهای افقی و عمودی دروازه یا بازیکنان و بدون اینکه خطایی اتفاق افتاده باشد بترکد ، یا معیوب شود بازی با تکرار ضربه شروع می گردد.

قانون سوم فوتسال – تعداد بازیکنان

بازیکنان

اگر تعداد بازیکنان هر تیم کمتر از ۳ نفر باشد شروع مسابقه امکان پذیر نمی باشد.

سایر مسابقات

در مسابقات ملی رده A حداکثر از ۱۰ جانشین می توان استفاده کرد.

در دیگر مسابقات استفاده از جانشینان بیشتر امکان پذیر است به شرطی که :

– تیم ها در مورد حداکثر تعداد جانشین ها توافق نمایند.

– به داوران می بایست قبل از مسابقه آگاهی داده شود.

اگر به داوران  تا قبل از مسابقه اطلاعی داده نشود و یا توافقی تا قبل از مسابقه صورت نگرفته باشد ، استفاده بیشتر از ۱۰ جانشین مجاز نیست.

قانون چهارم فوتسال – وسائل بازیکنان

تخلفات و جرایم

اگر بازیکن تعویض نشده باشد فقط در توقف بازی و یا  هنگامی که توپ در بازی است با نظارت داور سوم اجازه دارد مجددا به زمین بازی وارد شود.

قانون پنجم فوتسال – داوران

کمک داور ذخیره

در تورنمنت ها و رقابت ها هر کجا که یک کمک داور ذخیره منصوب گردیده باشد، نقش و وظایفش می بایست با رهنمود های این اصلاحیه منطبق باشد.

قانون ششم – کمک داوران

اختیارات کمک داوران

دو کمک داور تعیین می شوند ( یک داور سوم و یک وقت نگهدار) که وظایف شان باید بر طبق قوانین بازی فوتسال باشد. محل استقرار آنها خارج از زمین بازی و در امتداد خط میانی و در همان سمت مناطق تعویض می باشد. وقت نگهدار در محل میز وقت نگهدار استقرار می یابد. در حالی که داور سوم می تواند وظایفش را به طور ایستاده و یا نشسته انجام دهد.

وظایف و توانائی ها

داور سوم :

• داور سوم قبل از هر نیمه برگه درخواست تایم اوت را به مسئولین دو تیم ارائه می دهد و اگر از طرف تیم ها در خواست تایم اوت صورت نگرفت ، برگه را در پایان نیمه پس می گیرد.

• هر زمان بازیکنی اخراج گردید ، داور سوم برگه ای به مسئول تیم ارائه می نماید که مشخص می کند چه زمانی بازیکن جانشین می تواند جایگزین بازیکن اخراجی شود.

• ورود بازیکنی که برای تکمیل وسائل از زمین مسابقه خارج شده است را تحت نظارت داور کنترل نماید.

• کنترل بر ورود بازیکنی که به خاطر مصدومیت وبه هر علتی از زمین بازی خارج شده است تحت نظارت داور

وقت نگهدار :

– ثبت گل ها ، خطاهای جمع شده ، کنترل هر نیمه از زمان مسابقه در اسکوربرد.

-اعلام تایم اوت در خواستی از سوی یک تیم باسوت یا علامت صوتی متفاوت با داوران بعد از اعلام داور سوم می باشد.

– وظایف به خصوصی از داوران سوم را در صورتی که وجود نداشت انجام دهد.

– آماده کردن هر گونه اطلاعات دیگر مرتبط با مسابقه.

قانون هفتم – مدت بازی

پایان نیمه های بازی

وقت نگهدار پایان هر نیمه را با سوت یا علامت صوتی اعلام می نماید. یکی از داوران پس از شنیدن سوت یا علامت صوتی وقت نگهدار ، با سوت پایان نیمه و یا مسابقه را اعلام می دارد و لی باید در نظر داشته باشد‌:

– اگر ضربه ای از پنالتی دوم یا ضربه آزاد برای خطای ششم باید زده شود و یا تکرار شود زمان مسابقه تا بعد از زدن ضربه ادامه می یابد.

– اگر یک ضربه پنالتی گرفته شده باشد و یا دستور تکرار آن داده شده باشد ، نیمه تا زده شدن ضربه ادامه خواهد یافت.

– اگر توپ به سمت دروازه ای زده شد داوران می بایست تا مشخص شدن نتیجه ضربه صبر نمایند حتی اگر پیشتر وقت نگهدار سوت و یا علامت صوتی را به صدا در آورده باشد.

نیمه هنگامی خاتمه می یابد که :

• توپ مستقیما وارد دروازه شده و گل به ثمر رسد.

• توپ از محدوده زمین بازی خارج شود.

• توپ پس از برخورد با دروازه بان ، تیر های دروازه و یا زمین از خط دروازه عبور کرده و گل به ثمر برسد.

• توپ پس از ضربه با یکی از بازیکنان به غیر از دورازه بان برخورد نماید در صورتیکه هیچ خطایی اتفاق نیافتاده که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم یا گرفتن پنالتی و یا تکرار آن باشد و یا در طول مسیر حرکت توپ یکی از تیم ها مرتکب تخلفی که مجازات آن یک ضربه آزاد که منجر به خطای ششم جمع شونده یا یک ضربه پنالتی است ، مرتکب نشده باشند .

• دورازه بان مدافع توپ را مهار کند یا توپ پس از برخورد با تیرهای دروازه برگشت شده و وارد دروازه نشود.

قانون دهم فوتسال : روش امتیاز دادن

به ثمر رسدن گل:

اگر پس از به ثمر رسیدن گل و قبل از شروع مجدد مسابقه داوران متوجه شوند تیمی که گل را به ثمر رسانده بازیکن اضافی دارد و یا روش تعویض را به درستی انجام نداده است ، باید گل را مردود کرده و مسابقه را با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از هر نقطه محوطه جریمه تیم مقابل شروع نمایند. اگر ضربه شروع زده شده باشد ، طبق قانون سوم با بازیکن خاطی برخورد نمایند ولی گل قبول است و داوران باید واقعه را به مقامات مسئول گزارش نمایند. اگر گلی توسط تیم مقابل به ثمر رسد ، گل قبول خواهد بود.

قانون یازدهم فوتسال – آفساید

در فوتسال آفساید وجود ندارد.

قانون دوازده – خطاها و رفتار ناشایست

خطاهایی که با یک ضربه آزاد  مستقیم جریمه می شود:

یک ضربه آزاد مستقیم به تیم مقابل داده خواهد شد اگر بازیکنی هر یک از ۷ خطای زیر را به تشخیص داوران با بی احتیاطی ، بی پروایی یا با استفاده از نیروی بیش از حد انجام دهد.

– لگد زدن به حریف و یا اقدام به آن

– پشت پا زدن به حریف

– پریدن روی حریف

– شارژ کردن حریف

– زدن یا تلاش برای زدن حریف

– هل دادن حریف

– تکل کردن حریف

همچنین یک ضربه آزاد مستقیم به تیم مقابل داده می شود اگر بازیکنی هر یک از ۳ خطای زیر را انجام دهد.

– گرفتن حریف

– انداختن آب دهان بر روی حریف

– عمدا توپ را با دست لمس کند ( به جز دروازه بان در محوطه جریمه خودش)

خطاهایی که با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه می شوند:

یک ضربه آزاد غیر مستقیم به تیم مقابل داده خواهد شد اگر دروازه بان هریک از ۴ خطای زیر را مرتکب شود:

– کنترل کردن توپ با دست و یا با پا در نیمه زمین خودی به مدت بیش از ۴ ثانیه.

– پس از بازی کردن با توپ ، مجددا در زمین متعلق به خود توپی را که توسط هم تیمی عمدا به طرف او با پا زده شده و قبلا بازیکن حریف آن را لمس نکرده مجددا لمس نماید.

– توپی را که هم تیمی به طور عمد به طرف او با پا زده است ، درون محوطه جریمه خودی با دست هایش لمس نماید.

– توپی را که هم دسته از ضربه اوت به او پاس داده است در محوطه جریمه خودش با دست لمس نماید.

همچنین یک ضربه آزاد غیر مستقیم به تیم مقابل داده خواهد شد ، اگر به عقیده داوران بازیکنی:

• در حضور یک بازیکن حریف بازی خطرناک انجام دهد.

• مانع پیشروی حریف شود .

• از پرتاب با دست دروازه بان ممانعت به عمل آورد.

• هر یک از ۹ خطایی را که در صورت انجام آن بر روی حریف که جریمه آن یک ضربه آزاد مستقیم می باشد را بر روی بازیکن خودی انجام دهد.

• برای هر گونه تخلفی که در قانون ۱۲ و سایر قوانین به صورت واضح به آن اشاره نشده است و به جهت دادن اخطار یا اخراج کردن بازیکن ، بازی متوقف شود.

تنبیهات انضباطی

تنها به بازیکن یا جانشین می توان کارت زرد یا قرمز نشان داد. هنگامی که بازی شروع شده است کارت به صورت آشکارا داده می شود. در سایر موارد داوران بازیکنان و مسئولان تیم را به صورت شفاهی از تنبیهات انضباطی اخذ شده آگاه می نمایند.

داوران این اختیار را دارند که جریمه انضباطی را از لحظه ورود به محوطه زمین بازی و قبل از شروع مسابقه تا لحظه ترک آن اعمال نمایند.

موارد اخطار:

در صورت انجام هریک از اعمال زیر از سوی یک بازیکن ، وی مشمول دریافت اخطار می شود :

– رفتار غیر ورزشی

– با گفتار و یا رفتار به تصمیم داوران اعتراض نماید

– اصرار بر نقض قوانین بازی فوتسال

– به تاخیر انداختن شروع مجدد بازی

– عدم رعایت فاصله مورد نیاز هنگام شروع مجدد بازی از یک ضربه کرنر ، ضربه آزاد یا توپ در حال ورود به بازی (بازیکنان مدافع)

– ورود یا ورود مجدد به زمین بازی بدون اجازه داور یا تخلف در روش تعویض

– ترک عمدی زمین بازی بدون اجازه داور

قانون ۱۳ فوتسال – ضربات آزاد

تخلفات و تنبیهات

در هنگام اجرای ضربات آزاد اگر فاصله بازیکنی با توپ کمتر از فاصله مورد نیاز باشد:

• ضربه تکرار می شود و بازیکن متخلف اخطار می گیرد مگر آنکه از آوانتاژ بتوان استفاده نمود و یا خطایی دیگر که جریمه آن یک ضربه پنالتی است رخ دهد. در صورت انجام تخلفی که جریمه آن یک ضربه آزاد است ، داوران تصمیم می گیرند که خطای اصلی را جریمه نمایند یا خطای متعاقب آن را. اگر خطای دوم قابل جریمه به وسیله یک ضربه پنالتی یا ضربه آزاد مستقیم باشد ، یک خطای جمع شونده علیه تیم خطاکار اضافه می گردد.

برای زدن ضربه خطای ششم جمع شونده ، اگر ضربه به وسیله یک هم تیمی به غیر از بازیکنی که قبلا مشخص شده است زده شود :

– داوران بازی را متوقف می نمایند ، به او به دلیل رفتار غیر ورزشی اخطار می دهند و بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به سود تیم مدافع از محلی که او به توپ ضربه زده است مجددا آغاز خواهد شد.

در شروع با خطای ششم جمع شونده ، اگر بعد از ضربه آزاد مستقیمی که گرفته شده است :

– هنگامی که توپ در بازی است تا قبل از اینکه با تیر های عمودی ، خط عرضی یا سایر بازیکنان تماس پیدا کند ، ترکیده و یا معیوب شود :

ضربه تکرار می گردد.

قانون ۱۴ فوتسال – ضربه پنالتی

تخلفات و تنبیهات

اگر هنگامی که یک ضربه پنالتی گرفته شده است ، توپ به وسیله یک هم تیمی بازیکنی که قبلا مشخص شده است زده شود :

– داوران بازی را متوقف نموده ، به دلیل رفتار غیر ورزشی به بازیکن متخلف اخطار داده و بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به سود تیم مدافع از نقطه پنالتی مجددا آغاز می شود

– اگر بعد از اینکه ضربه پنالتی زده شد :

قبل از اینکه توپ با تیر های عمودی و یا بازیکنی تماس بگیرد، بترکد و یا معیوب شود ، ضربه تکرار خواهد شد.

قانون ۱۶فوتسال – پرتاب اوت دروازه

تخلفات و تنبیهات

اگر توپ در بازی قرار گیرد و دروازه بان مجددا آن را لمس نماید ( به جز با دستانش) قبل از اینکه بازیکن حریف آن را لمس نماید ( به جز وقتی که تصادفا بازیکن دیگری از هم تیمی هایش آن را لمس کند) :

– یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محلی که در آن تخلف صورت گرفته به تیم مقابل داده می شود ( قانون ۱۳ محل ضربه آزاد ملاحظه شود)

روش های تعیین برنده یک مسابقه یا مسابقه رفت و برگشت

ضربات از نقطه پنالتی

روش اجرا:

– اگر در پایان بازی یا وقت های اضافه و قبل از شروع ضربات از روی نقطه پنالتی ، یک تیم تعداد بازیکن بیشتری اعم از جانشین نسبت به تیم دیگر داشته باشد ، بایستی تعداد بازیکنانش را کم کند تا با تیم مقابل برابر شوند و کاپیتان تیم بایستی اسم و شماره هر یک از بازیکنان حذف شده را به اطلاع داور برساند.

– اگر تیمی مجبور به کاهش تعداد بازیکنان برای برابر شدن با تیم مقابل باشد آنها می توانند دروازه بان های خودشان را بیرون بگذارند ، در نتیجه بازیکنان مجاز به گرفتن ضربات پنالتی هستند.

• دروازه بانی که به خاطر برابر شدن تعداد بازیکنان تیمش با تیم مقابل از ضربات پنالتی بیرون گذاشته شده است به عنوان مثال در منطقه فنی خود ایستاده است در هر لحظه می تواند جایگزین دروازه بان تیمش شود.

• قبل از شروع ضربات از نقطه پنالتی داور بایستی از برابر بودن بازیکنان مجاز به شرکت در ضربات پنالتی هر دو تیم که در نیمه دیگر زمین می باشند ، اطمینان یابد.

تفسیر قوانین بازی فوتسال و رهنمود ها برای داوران

قانون ۱ – زمین

تبلیغات در زمین بازی :

اگرمقررات رقابت ها ، تبلیغات را ممنوع نکرده باشد ، تبلیغات بر روی سطح زمین بازی مجاز است در صورتی که ایجاد سر درگمی برای بازیکنان و داوران نکند و خطوط مرزی قید شده در قانون بازی فوتسال قابل رویت باشد.

اگر مقررات رقابت ها ، این تبلیغات را ممنوع نکرده باشد ، تبلیغات روی تور دروازه ها در صورتی که برای داوران و بازیکنان سر درگمی ایجاد نکند مجاز است.

تبلیغات در محوطه فنی :

اگر مقررات این رقابت ها ، تبلیغات را ممنوع نکرده باشد ، تبلیغات روی سطح محوطه فنی مجاز است در صورتی که برای داوران ، داور سوم و حاضرین در منطقه مذکور ایجاد سردرگمی نکند.

قانون۳ – تعداد بازیکنان

بازیکنان اخراجی

– اگر بازیکنی که مرتکب تخلف شده است به دلیل دریافت اخطار دوم و یا مستقیما بعد از دادن آوانتاژ مستلزم اخراج باشد و تیمش پس از‌ آوانتاژ و قبل از اخراج او گلی دریافت کند. تعداد بازیکنان این تیم به دلیل اینکه تخلف و یا خطا قبل از به ثمر رسیدن گل صورت گرفته ، کم نمی شود.

– اگر در مدت توقف بین دو نیمه یا قبل از شروع یکی از نیمه های وقت اضافه  بازیکنی مرتکب تخلف مستوجب اخراج شود تیم او نیمه بعد یا وقت اضافه بعد را با یک نفر کمتر آغاز می نماید.

قانون ۴ – تجهیزات بازیکنان

زیور آلات

استفاده از زیور آلات برای داوران و کمک داوران نیز ممنوع است ( به استثنا داور که در صورت غیبت وقت نگهدار می تواند ساعت و یا وسائل مشابهی که برای محاسبه وقت به کار می رود را استفاده نماید)

قانون ۵ – داوران

راهنمای داوران

شمارش ۴ ثانیه هنگامی که توپ در بازیست.

• هرگاه دروازه بان تیمی در نیمه زمین خود در حالیکه بازی در جریان است صاحب توپ شود ، یکی از داوران باید به صورت واضح شمارش ۴ ثانیه را انجام دهد.

شروع مجدد بازی

داوران اختصاصا بایستی از شروع مجدد سریع بازی اطمینان یابند و نباید اجازه دهند تا پس از توقف موقتی به دلایل فنی ، بازی شروع نشود. ( ضربات اوت ، پرتاب اوت دروازه ، ضربه کرنر و ضربه آزاد) در این موارد شمارش ۴ ثانیه شروع می شود و استفاده از سوت ضروری نیست. در مواردی که شمارش ۴ ثاینه مجاز نیست ( ضربه شروع یا ضربه پنالتی) به بازیکن یا بازیکنانی که تاخیر ایجاد می کنند اخطار تعلق می گیرد.

قانون ۱۲ – خطاهای و رفتار ناشایست

انجام بازی خطرناک

منظور از بازی خطرناک هر گونه عملی ست که در هنگام تلاش برای بازی با توپ ، بازیکن حریف و یا خود را تهدید به آسیب رساندن می کند. بازی خطرناک در مقابل حریف نزدیک رخ می دهد و مانع بازی بازیکن حریف به دلیل ترس از آسیب دیدن خودش و یا بازیکن دیگر می شود.

قانون ۱۴ – ضربه پنالتی

روش اجرا :

در هنگام زدن ضربه پنالتی ، فریب دادن حریف به عنوان بخشی از فوتبال مجاز است. ولی اگر در هنگام اجرای این ضربه بازیکن کاملا متوقف شود قانون ۱۴ نقض شده است و یک رفتار غیر ورزشی انجام شده و یازیکن باید اخطار بگیرد.

روش های تعیین برنده یک مسابقه و یا یک بازی رفت و برگشت

ضربات از روی نقطه پنالتی

روش اجرا :

در طول اجرای ضربات پنالتی داوران نباید اجازه ورود دوربین ها و سایر رسانه ها را به زمین بدهند.

منبع : سایت داوران ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید