حضور تیم شاپرک ارومیه در مناطق جنوب راهیان نور

تیترگزارش

تیم شاپرک ارومیه همراه مدیرعامل این تیم برای بازدید از مناطق جنگی

به یاد دلاور مردان ۸ سال دفاع مقدس

۸ سال دفاع مقدس مناطق جنوب

۸ سال دفاع مقدس مناطق جنوب

۸ سال دفاع مقدس مناطق جنوب

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print