تمرینات سخت استقامتی تیم شاپرک ارومیه

تیترگزارش

تیم شاپرک ارومیه برای تمرینات استقامتی خود در یک روز گرم و سخت به کوه رفتند

تصاویر انتخاب شده بعد از تمرینات سخت استقامتی تیم شاپرک ارومیه می باشد.

تمرینات استقامتی

تمرینات استقامتی

تمرینات استقامتی

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print