آموزش انواع پاس و نکات مربیگری

تیترگزارش

در این آموزش شما با نحوه صحیح و اصولی اجرای انواع پاس های با کیفیت آشنا می شوید.

پاس یک عامل تکنیکی است که اصل اساسی در ورزش های گروهی را تشکیل می دهد و بدون پاس ورزش گروهی وارد ورطه هرج و مرج و تکروی شده و در نهایت تاکتیک تیمی معنای واقعی خود را از دست خواهد داد. در این آموزش شما با نحوه صحیح و اصولی اجرای انواع پاس های با کیفیت آشنا می شوید.

برای دانلود فایل آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

انواع پاس و نکات مربیگری

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print