بازی دوستانه تنیس روی میز بین دو مربی/ تیم های شاپرک ارومیه و آپادانا(دبیری) تبریز/.

تیترگزارش

باشگاه فرهنگی ورزشی تنیس روی میز ارومیه

جدال بازی دوستانه بین دو سرمربی

اکبر شیخلو سرمربی تیم شاپرک ارومیه و اکبر خدایی سرمربی تیم نوجوانان آپادانا(دبیری) تبریز

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print