شاپرک ارومیه در مسابقات نیروی انتظامی

تیترگزارش

 کسب مقام سوم در مسابقات گرامیداشت نیروی انتظامی سال ۱۳۹۲ 

…..

مهدی کریمی / دروازبان تیم شاپرک /

علی اسمعیل نژاد / بازیکن تیم شاپرک /

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print