حضور تیم شاپرک در اردوی دره شهدای ارومیه

تیترگزارش

اکبر شیخلو مدیر عامل باشگاه تیم شاپرک ارومیه در نزد بازیکنان این تیم در اردوی دره شهدای ارومیه

زندگی تک تک این ساعت هاست / زندگی چرخش این عقربه هاست …

یه روز ماندگاری بین تیم شاپرک در دره شهدای ارومیه

زندگی زیباست … / وخدایی در این نزدیکی ها …

خوشحالی اعضای تیم شاپرک نزد مدیر عامل باشگاه چون و چرا نداره.

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print