عکس یادگاری اکبر شیخلو با مربی و بازیکن فرش آرا مشهد

تیترگزارش

عکس یادگاری

 از سمت راست به ترتیب :

اکبر شیخلو مربی تیم اروم شاپرک ارومیه

هادی احمدی بازیکن ارومیه ایی تیم فرش آرا مشهد
مجید مرتضایی مربی تیم فرش آرا مشهد
طاهر شفیقی مربی تیم اروم اسپور ارومیه

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print