نوجوانان تیم اروم شاپرک جهت حضور در مسابقات قهرمانی فوتسال بسیج کشور عازم اردبیل شدند

تیترگزارش

نوجوانان تیم اروم شاپرک جهت حضور در مسابقات قهرمانی فوتسال بسیج کشور عازم اردبیل شدند

شروع مسابقات از روز سه شنبه ۲۷ مهر

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print