بازیکنان خردسال فوتسال اروم شاپرک ارومیه

تیترگزارش

۱۳۷۵۰۸۲۷۳۲۱۲۳۰۰۰۰۰۰

بازیکنان خردسال اروم شاپرک اعجوبه های آینده ی  فوتسال شهر ارومیه می باشند.
این بازیکنان می توانند به یکی از مردان بزرگ فوتسال و حتی تیم ملی ایران برسند.

به امید موفقیت و پشتکار این بازیکنان در رده های بالاتر

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print