قهرمانی جوانان اروم شاپرک ارومیه / جام طلیعه ی پنجم

تیترگزارش

افتخاری دیگر برای باشگاه اروم شاپرک ارومیه

Screenshot_2019-06-11-13-06-32

قهرمانی جوانان اروم شاپرک ارومیه در جام طلیعه ی پنجم به میزبانی شهرستان خوی را به بازیکنان و زحمتکشان با تعصب و با غیرت این باشگاه تبریک عرض می نماییم.

باشگاه فرهنگی ورزشی اروم شاپرک ارومیه

تیترگزارش

به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print